Оргсистем
Български (България)English (United Kingdom)
Фирмен профил

 

      Компанията "ОРГСИСТЕМ" е създадена през 1984г.  Днешното дружество е правоприемник на дейността и активите на държавната консултантска и изпълнителска фирма “Оргсистем” към Министерството на икономиката, която през 1994г. става ЕАД към Министерството на строителството и благоустройството. От 1999г. дружеството е със статут на ООД.

      Фирма “Оргсистем” е извършила първите приватизационни оценки в България, възложени от Агенцията за приватизация, Министерството на промишлеността и Министерството на транспорта. До сега фирмата е направила над 580 стопански и приватизационни оценки, разработила е 5 крупни проекта за стратегическо преструктуриране на предпрятия и отрасли (вкл. одобрената през 2004 г. в Брюксел Национална програма за развитие на металургията в България), пряко е консултирала над 60 сделки, има над 150 правни и концесионни анализи, множество бизнес, организационни и социални разработки за корпорации, провежда ежегодни курсове за обучение на мениджъри и има активна издателска дейност.

    "Оргсистем" е член на Европейската асоциация на националните центрове по производителност и поддържа тесни контакти с REFA – Германия, Corus Consulting (British Steel Consultants), ANACT – Франция, Европейската асоциация по управление на персонала, ELKEPA – Гърция.

     Фирмата е член и на БАУКО (Българска асоциация на управленските консултантски организации).