Откриване на Второ българско училище за изкуства и културен диалог