дефекти на хляба
Хлебарство

Дефекти на хляба и техните причинители

Условно, според причините си, всички дефекти на хляба могат да бъдат разделени на две големи групи: дефекти, причинени от качеството на суровините (брашно или други съставки) и дефекти, дължащи се на грешки […]

подница
Хлебарство

Печене в подница

„Подницата“, познат още като „Подник“, „Поница“ е кръгъл глинен или метален плосък съд, с диаметър около 60 см. и дебелина на дъното 4-5 см., завит нагоре по ръба в края, подобно на […]

закваска
Хлебарство

Приготвяне на натурална закваска

От хиляди години хлебарите смесват пшеница, ръж и други зърна с вода, за да получат натурална мая или кисела закваска. Във въздуха и в брашното има спори на маята. Разбивайки брашното с […]

козунак
Хлебарство

Производство на козунаци

Днес козунакът вече не е само религиозен символ, а се е превърнал в хранителен продукт, вид тестен сладкиш, който може да се намери целогодишно в търговската мрежа. От специалното козуначено тесто се […]

LB подкислител
Хлебарство

LB подкислител – нова практика в хлебарството

LB подкислителят е нов, иновативен консуматив за хлебопроизводството. С него се формират нови качества у хляба, които го доближават до пълноценната храна. Живите „Лактобацили”, съдържащи се в LB подкислителя, гарантират солидна защита на хляба и той […]

тесто
Хлебарство

Процеси при образуване на тестото

Тестото е основен междинен полуфабрикат от превръщането на брашното в хляб. Това превръщане се програмира, регулира и извършва от технологичния персонал, което дава възможност да се получи качествен краен продукт. Замесването не […]

хляб с фибри
Хлебарство

Производство на хляб с високо съдържание на фибри

В последно време се наблюдава тенденция на засилен интерес към производството и консумацията на различни видове хляб с увеличено съдържание на диетични фибри, като: пълнозърнест хляб, хляб с трици, хляб с ниска […]

Тесто
Хлебарство

Хранителни добавки – регулатори на биохимичните процеси в тестото

Указател за  използвани добавки Хранителните добавки, използвани в хлебопроизводството, са регулатори на сложните процеси, които протичат в тестото. Те съдържат функционални вещества, които влият върху технологичните процеси и съответно дават своето отражение […]