Суровини

Приложение на лецитините в хлебни изделия и фини печива

Лецитинът е натурален продукт от фосфолипиди, който се използва масово в редица хранителни продукти. От години лецитинът се използва в хлебните изделия като подобрител на реологичните свойства на тестото поради неговата повърхностна […]

кантар
Суровини

Превръщане на мерни единици и съотношения

Изписването и преводът на мерни единици могат да са  объркващи за желаещите да използват чуждестранните специализирани източници.  Също така и превръщането и  пресмятането на мерките за тегло, обем и температера. Затова изреждаме […]