финландски ръжен хляб
Хлебарство

Финландски ръжен хляб

Финландците обичат вкуса на ръжения хляб и започват да го търсят още от мига, в който излязат извън пределите на страната си. Ръженият хляб обаче се оказва дори по-ценен, отколкото финландците смятат. […]