Технологии

Използване на суха мая за производство на хлебни изделия

Сухата мая се получава при екструдиране на обикновена пресувана мая, като се получават малки гранули, които се изсушават и опаковат. В зависимост от произвежданите видове сухамая при екструдирането се добавят компоненти като […]