EFSA ЕФСА
Технологии

Химикали в храните – европейски норми за оценка и регулация

Ролята на EFSA в оценяването на безопасността на химикалите в храните В Европейския съюз е утвърдена законодателна система за защита на потребителите от рискове, свързани с химикали в храните. Европейският Орган по безопасност […]