Хайнрих Траублингер
Интервюта

Достъпът до министъра е нещо естествено

Официалното представяне на предстоящото световно изложение iba 2012 в България ни даде възможност да се срещнем лично с г-н Хайнрих Траублингер – Вицепрезидент на Централния съюз на пекарите в Германия. Въпреки че г-н Траублингер и […]

Интервюта

Хлебопроизводителите да не разрешат навлизане на конкуренти

Основно събитие от конферентната програма на международното изложение „Фудтех”, в Пловдив, беше Търговската мисия от Холандия. За събитието и очакваните резултати разговаряхме с г-н Херберт Ван Слуис – Регионален мениджър на Асоциацията […]