Сладкарство

Практически съвети при производството на вафли

Производството на вафли е един от най-динамично развиващите се сектори в хранително-вкусовата промишленост. През последните години в страната се внедриха съвременни технологични линии с голяма производителност и възможности за разнообразен асортимент. Но […]