Тесто
Хлебарство

Хранителни добавки – регулатори на биохимичните процеси в тестото

Указател за  използвани добавки Хранителните добавки, използвани в хлебопроизводството, са регулатори на сложните процеси, които протичат в тестото. Те съдържат функционални вещества, които влият върху технологичните процеси и съответно дават своето отражение […]