Съдържанието на статиите и снимките в Бейкдмедия  безплатно и достъпно за всички. Цитирането на материали от сайта е свободно, но със задължително позоваване на Бейкдмедия и линк към оригиналната статия в сайта.

За възпроизвеждане, модифициране, показване или създаване на други деривативни продукти на съдържанието или на част от сайта за комерсиални цели е необходимо предварително писмено разрешение от Бейкдмедия.