Текущ анализ на основни земеделски култури от МЗХ

анализ МЗХ

Като ориентир за текущото състояние на пазара пубикуваме данните от Бюлетин №13/2017 г. на Министерство на земеделието и храните. В него се прави оперативен анализ за основни земеделски култури – пшеница, слънчоглед, маслодайна рапица и други.

По оперативни данни на МЗХ, към 23.03.2017 г. площите за реколтиране с пшеница и ечемик са съответно с 2,4% и 19,8% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а тези с маслодайна рапица – с 1,4% повече. Към този момент засетите площи с  маслодаен слънчоглед са съответно с 88,4% над нивата отпреди една година.

През последната седмица през Пристанище Варна не е реализиран експорт на пшеница. Въпреки това, общо за периода от началото на пазарната 2016/17 година до момента, износът на пшеница през порта нараства с 10,6% на годишна база, до 1 571,6 хил. тона. През същата седмица са изнесени 15,2 хил. тона слънчоглед отттам. А от началото на настоящата пазарна година до момента през „Пристанище Бургас“ ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1, са изнесени 25,8 хил. тона пшеница.

Към 22.03.2017 г. се наблюдава незначително повишение на средните изкупни цени на царевица и рапица на седмична база, съответно с 0,3% и 0,9%, докато тази на хлебната пшеница се понижава с 0,7%. Средно за страната, изкупните цени на фуражната пшеница, ечемика и слънчогледа се задържат на нивата от предходната седмица. В сравнение със същия период на миналата година, средните изкупни цени на слънчоглед, пшеница (фуражна и хлебна) и царевица отбелязват ръст с между 3,6% и 17%, най-чувствителен при царевицата.

Средни изкупни цени на хлебна пшеница и слънчоглед към 22.03.2017 г., сравнено с предходната седмица и със същия период на 2016 г., лв./тон без ДДС

23.03.2016 15.03.2017 22.03.2017 Изменение на годишна база % Изменение на седмична база %
Хлебна пшеница 274 301 299 9,1 -0,7
Слънчоглед 663 687 687 3,6 0,0

Източник: данни на САПИ ЕООД (средноседмични цени), обработени от МЗХ