Пшеницата ще е с по-добро качество и по-високи добиви

консултативен съвет по зърното

Тази година реколтата от пшеница се отличава с най-доброто качество през последните десетилетия, което е резултат от инвестициите и труда на зърнопроизводителите и добре избраните сортове. Това стана ясно по време на днешното заседание на Консултативния съвет по зърното с участието на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.

По предварителни данни се очаква производството от реколта 2017г. да бъде около 5,2 млн. тона за пшеницата и 600 хил. тона за ечемика, но прогнозата е без отчитане на пораженията от градушките през последната седмица. Към момента засетите площи с пшеница са 11 007 232 млн. декара, което е с 2,6 % по-малко от миналата година, а с ечемик – 1,301 млн. декара, което е отстъпление с 20,4% спрамо 2016г.

Прогнозираният среден добив за пшеница е 476 кг/дка, , а за ечемика е 446 кг/дка, като тези стойности са по-високи с 6% при пшеницата и 7% при ечемика, в сравнение с миналата година. Площите с маслодайна рапица възлизат на над 1,8 млн. дка, а със слънчоглед – 8, 13 млн. дка.

Прогнозиранете количества ще са напълно достатъчни за нуждите на страната и за износ. Окончателините данни ще са получат след две седмици, когато жътвата ще е приключила.