Прогноза за реколта от пшеница 2016/17 год. – 5,83 млн.т.

пшеница

Според последните изчиследния на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) производството на пшеница от реколта 2016/17 год в България са – 5,83 млн.т., а на  слънчоглед – 1,63 млн.т. Предварителните предвиждания на CAPA за реколта 2017/18 год. за площите с пшеница сочат – 1,1 млн.ха, а за площите със слънчоглед – 0,81 млн.ха.

Очакванията са цените на хлебната пшеница  през март и април, 2017 год. в страната да останат без промяна. Слабата търговия в последните седмици свидетелства вероятно за изчерпани свободните количества за експорт при всички култури, с изключение на слънчогледа.

Цени в България лв/тон (без ДДС)
12.2016 01.2017 02.2017 03.2017* 04.2017*
Хлебна пшеница 283.52 289,66 294,35 290 295

*прогнозни данни

Според бюлетина на  CAPA производството на пшеница в ЕС може да достигне над 155 млн.т. през 2017/18 г. По данни на EК Mars-JRC се очаква по-добра реколта от пшеница, със среден добив от 5,76 т/ха или 7,4% по-висока от тази през 2016 г. За България добивът вероятно ще бъде по-нисък – 4,56 т/ха.

През март, 2017, експортните цени от Аржентина и САЩ на пшеница отбелязват лек спад. За хлебна пшеница (12%) от САЩ, FOB цената е около 179 US$/т, а от Аржентина – 190 US$/т. 165 US$/т – Аржентина. Излязлата информация за затруднена търговия с пшеница и слънчоглед от Русия към Турция и отказа от страна на Египет да приеме два кораба с пшеница от Русия допринасят за негативното влияние върху цените.

Очаква се рекордна реколта от палмово масло, с 11% повече на годишна база, до 65 млн.т. Това ще засегне цените на целия маслодаен комплекс, включително и слънчогледовото олио за новата реколта. В допълнение Европейският парламент препоръча на ЕК да забрани използването на палмово масло за биогорива до 2020 г. Препаръката идва след като стана ясно, че палмовото масло води до 303% повече парникови емисии (за целия цикъл на добиване) в сравнение с фосилния дизел, който заместват.