През месец май предстои Bakery China

изложение Bakery China

Bakery China е водещо азиатско изложение, покриващо цалато верига на пазара на хлебарстводство и сладкарство. Ежегодно прожедано в Шанхай, тази година изложението ще се проведе от 10 до 13 май.

Позледното издание на Bakery China заемаше 165 000 кв.м. площ с 1841 изложители от 24 страни и отчете 102 551 посетители.