Превръщане на мерни единици и съотношения

кантар

Изписването и преводът на мерни единици могат да са  объркващи за желаещите да използват чуждестранните специализирани източници.  Също така и превръщането и  пресмятането на мерките за тегло, обем и температера. Затова изреждаме по-важните мерни единици и някои количествени съотношения за суровини.

Мерките фунт, „чаша”, „супена лъжица” и „чаена лъжичка” се основават на съотношението тежест – обем вода:

 • 1 фунт (паунд, либра)  = 16 унции = 453,6гр. = 2 чаши
 • 1 унция = около 28гр = 2 лъжици
 • 1 паунд = 16 униции
 • 1 супена лъжица = 3 чаени лъжички = 0.5 унция = 15 гр
 • 1 чаена лъжичка = 0.17 унция = 5 гр
 • 1 щипка („стиска”) е по-малко от 1/8 чаена лъжичка

Съотношение тегло – обем:

 • Брашно: 1 фунт = 3 1/2 чаши
 • Захар: 1 фунт = 2 1/4 чаши

Съкращения и превод:

 • c (cup) = чаша
 • t = tsp (teaspoon) = чаена лъжичка
 • T = tbsp (tablespoon) = супена лъжица
 • oz = течна унция
 • C = Celsius = по скалата на Целзий
 • F = Fahrenheit = по скалата на Фаренхайт</ADDRESS>
 • g = gr (gram) = гр (грам)
 • kg (kilogram) = кг (килограм)
 • dl = deciliter = 1/10 от литъра = 1/2 чаша
 • lb (libra) = фунт (либра)

Съотношение на температурни скали:

Фаренхайт Целзий
0 градуса – 17,78 градуса
 32  0
122 50
212 100
248 120
302 150
356 180
392 200
428 220
464 240
500 260