Очакваме 5,4 млн. тона реколта от пшеница

реколта от пшеница

Текущата жътва на есенниците вече приключи, с изключение на София област. По данни на Министерството на земеделието, храните и горите през тази година са ожънати повече площи, засети с пшеница, в сравниние с миналогодишните. За сметка на това обаче имаме по-нисък среден добив от единица площ. Обяснението за това е в агрометереологичните условия през тази година.

Понижението на средните добиви е резултат от недостатъчната почвена влага в съчетание с високи температури (в отделни райони на страната), през периода на изкласяване и наливане на зърното. Негативен ефект оказаха и падналите проливни дъждове по време на узряване на зърното и прибирането на реколтата, на места придружени с градушки, които нанесоха щети на есенниците и затрудниха нормалното протичане на жътвата. Това неминуемо се отрази и на общото производство от посочените култури. Началото на жътвената кампания през м. юни стартира по-рано спрямо предходната година. През юли месец поради чести превалявания на много места в страната, жътвата се забави, което се отрази негативно върху производството и качеството на продукцията.

В резултат на извършената от Българската агенция по безопасност на храните, Етапна оценка за качеството на прибраната пшеница от реколта 2018 г., се установява, че около 53,0% от добитата пшеница е с добри хлебопекарни показатели, удовлетворяващи изискванията на мелничарския отрасъл за производство на брашна за хляб и хлебни изделия.

Реколтираните площи с пшеница са 11 391 465 дка (с 3,65% повече спрямо същия период на предходната година), при среден добив 474 кг/дка (-9,88% спрямо 2017 г.). Производството е в размер на 5,4 млн. тона  (-6,27% спрямо 2017 г.).

Ожънатите площи с ечемик са 1 148 429 дка (понижение с -12,04% спрямо същия период на 2017 г.), при среден добив 436 кг/дка – с изменение -8,21% спрямо 2017 г. Производството възлиза на над  501 хил. тона (-19,21% – 2017 г.).

Прибраните площи с ръж са 67 679 дка, при среден добив –  203 кг и производство в размер на 13 729 тона. Аожънатите площи с тритикале са в размер на 170 674 дка, при среден добив 316 кг/дка. Произведени са 53 950 тона с тритикале.