Откриха инсектицид в яйчен прах, вложен в сладоледени торти

яйца

В България е открита партида яйчен прах с наличие на фипронил (вид инсектицид). Пратката е близо 500 килограма с произход Германия. Установено е, че замърсеният яйчен жълтък на прах е използван за производството на сладолед, сладоледени торти и майонеза.

Както преди две седмици писа британския „The Guardian”, Европейската комисия е установила, че яйца с фипронил са разпространени в 15 европейски страни плюс Швийцария и Хонг Конг. Над 10 млн.  яйца са внесени само в Германия, където човек потребява средно по 5 яйца на седмица. Германското правителство е създало специално мобилно приложение, което да разчита произхода на яйцата по серийният им номер.

Белгийцте са открили замърсяването случайно още на 2 юни, но са информирали Европейската комисия чак на 24 юли. В хода на разследването са арестувани двамата директори на холандската фирма Chickfriend, за която се смята, че е доставила забраненото вещество до фермерите. Една белгийска компания е признала, че тя е снабдила холандската фирма с инсектицида от Румъния.

Нотификацията за замърсяването на яйчени продукти в България е  получена на 18 август. До момента Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е установила, че яйчен прах е доставен в един търговски склад и са идентифицирани фирмите, до които е дистрибутиран. Установено е, че пратката е доставена до две производствени предприятия на територията на страната. Налични и възбранени са почти 64 кг. яйчен жълтък на прах, който ще бъде насочен за унищожаване.

Продължава извършването на проверки и по отношение на използваното количество яйчен продукт и разпространението на храните, в които е вложен. До този момент е констатирано, че яйчния жълтък на прах е вложен в много минимални количества (от 0,9 до 2,9%) при производството на над 25 тона сладолед, сладоледени торти и около 9 тона майонеза. На фирмите производители са връчени предписания за незабавно спиране на реализацията и изтеглянето от пазара на наличните партиди с вложен яйчен жълтък на прах. В момента почти всички разпространени в търговската мрежа количества са изтеглени. Предстои извършването на лабораторен анализ на партидите и до излизането на резултатите всички възбранени храни ще са под официален контрол.

БАБХ предприема превантивни мерки за недопускане на замърсяване на птицефермите с фипронил. Ветеринарномедицински препарати, съдържащи веществото не са разрешени за употреба при продуктивни животни, в т.ч. и кокошки носачки. Контролните органи ще извършват проверки на всички птицефермите за кокошки носачки в страната за наличие и употреба на забраненото вещество. Ще бъдат вземани и проби за лабораторни анализи.