Модернизират и оборудват гимназията по хранителни технологии в Пловдив

проект гимназия

Цялостно обновление започва в пловдивската Професионална гимназия за хранителни технологии и техника /ПГХТТ/. Предстои не само саниране и модернизиране на сградата, а и закупуване на обзавеждане и оборудване, с което да се подобри учебният процес.

Това заяви кметът на Пловдив инж. Иван Тотев на встъпителната пресконференция по изпълнение на проекта „Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ – гр. Пловдив“, по Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

Общата стойност на проекта: 1 399 985,87лв. с ДДС, от които финансов принос на ЕФРР (85%) – 1 189 987,99 лв. с ДДС, и НФ – 209 997,88 лв. с ДДС. Продължителността е 24 месеца.

„С модернизирането на лабораториите и създаването на привлекателна образователна среда целим да насочим вниманието на родители и ученици към професионалното образование, тъй като бизнесът има крещяща нужда от средни кадри. Този проект ще направи по-модерно и обучението,  отговарящо на новите учебни програми“, коментира директорът на гимназията инж. Людмила Ганчева.

По думите й ремонт на училището не е правен от построяването на новата сграда през 1984 г. и заложените в проекта мерки за енергийна ефективност са спешни и належащи. Особено важно според нея е предвиденото ново оборудване и обзавеждане на технологични лаборатории – биохимична, физико-химична, микробиологична. Предстои и закупуването на нови измервателни уреди за изследване на качествените показатели при производството на храни и напитки. Предвижда се също оборудване и обзавеждане с учебни модели в климатична, вентилационна, отоплителна и хладилна работилница.

Кметът на града посочи, че реализирането на проекта стана възможно след като миналата година Министерството на земеделието и храните прехвърли ПГХТТ на управление към Община Пловдив.

Инж. Ганчева призна, че в ПГХТТ били притеснени, че ще минават към общината. „Нямало е за какво, господин Тотев, благодаря за изключителното партньорство на всички нива, както и на административния екип на проекта с ръководител инж. Красимир Еневски“, каза директорката.