Бейкдмедия е независим специализиран информационен портал за новости и събития от България и света, свързани с хлебопроизводство, ситничарство, декорация, сладкарство, шоколатиерство и сладоледопроизводство. 

Мисията на Бейкдмедия е да доставя на производителите и търговците от сферата на хлебарството, сладкарството,  шоколатиерството и сладоледопроизводството актуална и разнообразна информация, свързана с тяхната професионална дейност. Порталът е посредник и връзка между фирмите, произвеждащи материали, предлагащи услуги или организиращи събития (изложения, обучения, демонстрации и др.) за тези браншове и професионалните хлебари, сладкари, шоколатиери и сладоледопризводители.