Можете да влезете и да разгледате Бейкзмедия, без да разкривате личните си данни.

Понякога може да използваме Cookies („Бисквитки“), които се съхраняват временно на Вашия компютър. „Бисквитките“ не събират лична ивформация. Те служат само за събиране на анонимна, статистическа информация за използванато на сайта от посетителите като дата, време и посетени страници.

При попълване на формата за контакт или формата за абонамент се изискват лични данни като име, e-mail, фирма, които се използват само за целите, посочени в конкретния случай.

Когато в сайта са представени ресурси, чиито авторски права принадлежат на трети лица, това е изрично посочено, като са публикувани името и връзка към източника, когато е възможно.