Достъпът до министъра е нещо естествено

Хайнрих Траублингер

Официалното представяне на предстоящото световно изложение iba 2012 в България ни даде възможност да се срещнем лично с г-н Хайнрих Траублингер – Вицепрезидент на Централния съюз на пекарите в Германия. Въпреки че г-н Траублингер и колегата му г-н Дитер Дор, отпътуваха скоро след презентацията, успяхме да зададем някои актуални въпроси.

Г-н Траублингер, колко члена има организацията и каква е структурата й?

В Германия работата е така организирана, че имаме регионални структури, на ниво провинция, т. нар. Задруги.

Има второ ниво на организация, обединяваща самите федерации и трето ниво – Централен съюз на пекарите.

В Германия има над 14 500 предприятия в пекарския бранш, реализиращи общ оборот от почти 13 милиарда евро – 80% от тях са членове на ниво задруги.

Членството доброволно ли е?

За занаятчиите е задължително всяко предприятие в тази сфера да членува в някоя занаятчийска камара. Хлебарският бранш е в сферата на занаятчийството.

Може би знаете, че в България това вече не е така…

Не го разбирам това – много малко са професиите, които наистина са класически занаятчийски и това е една от тях.

Как организацията, която представлявате, подпомага членовете си?

Може много да се говори по въпроса. На първо място е прекият контакт – на нивото на задругите. Централния съюз, „шапката”, отговаря за връзките с другите съюзи и глобално – за международното сътрудничество и програми. Тя осъществява и връзките с правителството.

Какви отношения подържате с институциите? Как се работи с държавните структури?

В Германия това не е проблем. На федерално ниво имаме пълен достъп до всички министерства – на икономиката, за защита на потребителите, за околната среда…

Същото се отнася за всички нива – до нивото на провинциите. И на нивото на общините се работи лесно – с кметове, общински съвети…

Контактът и достъпът до министъра е нещо естествено, което се разбира от само себе си. Този контакт се осъществява и по линията на занаятчийските камари. Те са много сериозна, представителна и силна организация.

Работата на високо ниво на Централния съюз личи и по организацията на „iba-summit”, който ще протече в рамките на изложението. Какъв е достъпът до това събитие?

Това наистина ще е събитие на световно ниво – нова, глобална платформа за диалог. Доклади ще изнесат водещи личности – политици, научни работници, мениджъри.

Основен лектор ще бъде г-н Джон Дали – Европейски комисар по здравеопазване и защита на потребителите. Ще се спрем на теми като тенденциите в развитието на международния пекарски бранш, нови тенденции в маркетинга, обмена на информация, промените в начина на хранене.

Събитието ще се състои на 15-ти септември – ден преди откриването на изложението. Може да присъства всеки, който е свързан с бранша на пекарите. Таксата от 700 евро включва всички разходи по достъпа, преводаческите услуги, материалите и кейтъринга.

Самото изложение, както знаете, се провежда на 3 години. Дори само този факт ни дава основание да сме убедени, че в центъра на вниманието ще са новостите в бранша – оптимизирането на процеси, опаковъчна техника, логистика, производството за търговски цели.

Ще представим няколко основни насоки продукти и услуги: производствена техника, охладителна техника, суровини, информационни технологии, почистване и хигиена.

Същевременно ще се опитаме да предложим на посетителите да вкусят от традиционното октомврийско гостоприемство на Мюнхен като внесем известния „Октоберфест“ – празника на бирата, в изложбения център – ще изградим специална палатка с автентична атмосфера. Заповядайте!