Две години продават фурната на фирма Маркос

маркос

На 24 април 2018г. за пореден път ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на производствената сграда на хлебопекарна „Маркос“. Фирмата е специализирана в производството на хлебни изделия за нуждите на кетъринг фирми, заведения за бързо хранене и хотели. Сред нейната продукцията са и различни здравословни хлебчета, козунаци и други тестени изделия.

Производствените помещения се  намират в поземлен имот с площ 999 кв. м. в местност „Новините“ на с.Гурмазово, община Божурище, Софийска област. Според архитектурния проект на тази площ е предвидено да има фурна и работилница за хлебопроизводство и сладкарство на три етажа, но досега е изградан и пуснат в експлоатация през 2007 г. само първия етаж от сградата. По план на този етаж има магазин, обслужващи помещения, склад за брашно, производствено помещение, техническо помещение, стаи и обслужващи помещения за персонала, стая за миене на посуда, АУСГУС, офис, склад за млечни произведения, склад за захар, мазнини, подправки и котелно.

Разпродажбата на имуществото на фирма „Маркос“ се извършва за да се удоволетворят вземания на различни доставчици и кредитори, сред които са „Първа инвестиционна банка” и „Пуратос България”

Преди две години имота се е продавал за повече от 200 000 лв., но поради липса на интерес сега е обяван за 143 360 лв. от ЧСИ Васил Недялков, към когото могат да се обърнат потенциалните купувачи за информация.