БАБХ търси разлики в качеството на храните у нас и в Западна Европа

БАБХ

Българска агенция по безопасност на храните започва сравнителен анализ на качеството на храни произведени от един и същ производител и предлагани в България и различни държави членки на ЕС. Това заяви д-р Камен Николов от дирекция „Контрол на храните“. Анализът е провокиран от изнесени данни на други страни членки на ЕС, свързани с разлики в качеството на хранителни продукти предлагани на различните пазари.

От началото на март до сега БАБХ проучваше опита на държавите от Вишеградската четворка, които са установили двоен стандарт в храните. Компетентните власти на страните от Вишеградската четворка бяха установили различия в качествените показатели на храните. Ставаше дума за продукти от една и съща марка, които се продават с различни съставки в страните от Източна и Западна Европа.

За да се направи реално сравнение за качеството на храни, предлагани в Западна Европа и България, е нужен мониторинг на продукти от една и съща марка, които се предлага от една и съща търговска верига. До сега Агенцията уточнявше кои храни да са акцент на анализа.

„Беше създадена работна група, която извърши проучване на пазара и да изготви анализ за определянето на групите храни и показателите, които следва да бъдат обект на лабораторно изпитване. Ще се изследват шоколадови изделия, безалкохолни напитки, плодови сокове, млечни и месни продукти, както и детски храни“, обясни д-р Николов. Той подчерта, че групите храни са опредени на база различни критерии – голям процент разпространение сред страните членки на Европейския съюз, известни сред потребителите продукти, тези, които са широко рекламирани и храни предназначени за деца.

„Тази седмица ще се вземат проби от продукти предлагани в държави извън България, а резултатите от всички изследвания се очакват в края на юни тази година,“ допълни д-р Николов. Първо ще се направи анализ на етикетите на идентичните продукти и след това ще се извърши и лабораторен анализ. За целта ще се закупят и изследват продукти предлагани в държави членки на ЕС (Западна Европа) и идентичните, предлагани на български пазар.